भारतमा चेन्नईको तामिल नाडू स्थित विभिन्न कम्पनिबाट खान बस्न सुविधा सहित १०० – २०० जना नेपाली Security Guard को माग भई आएको हुँदा Security Guard मा काम गर्न चाहने इच्छुकले तुरुन्त सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ ।

कामदारको पद :- Security Guard

खान बस्न सुविधा :- छ

योग्यता :- कम्तिमा ८ कक्षा पास गरेको र अंग्रेजी , हिन्दी भाषाको जानकारी भएको हुनुपर्ने

उचाई :- कम्तीमा १६५ सेन्टिमिटर हुनुपर्ने

उमेर :- २२ वर्ष देखि ४५ वर्ष बिच

काम गर्ने समय :- ८ घण्टा / १२ घण्टा

तलब :- रु. १५ हजार देखि २४००० नेपाली रुपैया

आवश्यक पर्ने कागजातहरू :- सक्कली नागरिता ,सवारी चालक अनुमति – पत्र मध्य कुनै एक र शैक्षिक प्रमाण पत्र

करार अवधि :- कम्तीमा ६ महिना

नोट :- यहाँ आउनु हुने सबैले काम अवश्य पाउने भएकोले इच्छुकले तुरुन्त सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ । सम्पर्क नम्बर :- IMO/WhatsApp/ Viber/ Direct Call +918787017568

तपाईको प्रतिक्रिया