आगामी भदौ १ गतेदेखि नयाँ ऐन लागू हुँदैछ । यससँगै विभिन्न नयाँ कानूनी व्यवस्था पनि लागू हुनेछन् । भदौ १ देखि लागु हुने फौजदारी कसुर एेनअन्तर्गत कसैलाई वा अपमानजनक शब्द प्रयोग गरे एक वर्षसम्म कैद वा दश हजार रुपैयाँसम्म वा दुवै सजाय हुन सक्ने भएको छ ।

नयाँ फौजदारी कसुर एेनअन्तर्गत गाली सम्बन्धी कसुरमा त्यस्तो सजायको व्यवस्था छ।‘कसैले कसैलाई होच्याउने नियतले वा वचनले अपमानजनक शब्द प्रयोग गरेमा निजल गाली गरेको मानिने छ’, उक्त एेनमा गालीलाई परिभाषित गरिएको छ।

यसैगरी कसैले कसैको बेइज्जती गरे वा गराएमा निजलाई दुई वर्षसम्म कैेद वा २० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने छ।

तपाईको प्रतिक्रिया