१. आँखालाई तेजिलाने बनाउनका लागि प्रत्येक दिन विहान उठेर मुखमा पानी भरेर आँखालाई छ्याप्प छ्याप्प हानेर चिसो पानीले राम्ररी धुनिहोस यसले आँखालाई तेजिलो बनाउने काम गर्छ । २. सेतो प्याजको रस र अदुवाको रस एक थोपा प्रत्येक दिन आँखामा राख्नाले १ महिना भित्र आँखामा प्रारम्भीक रुपमा रहेकको मोतिया विन्दुको समस्या पनि समाधान हुन्छ र आखा तेजिलो हुन जान्छ । ३. प्रत्येक दिन विहान उठेर महलाई आँखामा गाजलको रुपमा लगाउनाले आँखा तेजिलो हुन्छ । ४ . आँखाबाट बारम्बार आशु खस्छ र आँखा पोलेको जस्तो हुन्छ भने आँखामा प्रत्येक दिन , दिनमा ४ पटक गुलाव जल एक एक बुन्द राख्नुहोस जसले आखा पोल्ने समस्या समाधान हुन्छ र आँखाबाट आशु खस्ने समस्या पनि समाधान हुन्छ । ५. आँखालाई सय वर्षसम्म तेजिलो राख्नका लागि आखामा हरेक दिन विहान उठेर ब्रस गर्नु भन्दा पहिल्यै मुखको ¥याल औलाको सहायताले आखामा लगाउनाले आँखाको रोशनी सय वर्षसम्म तेजिलो रहन्छ । ६. आँखामा यदि धुलो फोहोर केहि पसेको छ भने गुलावजलको १ बुन्द राख्नाले आँखामा रहेको अनावश्यक फोहोर आफै बाहिर निस्कीन्छ । ७. प्रत्येक दिन अमला खानाले आँखा तेजिलो हुन्छ साथै आँखामा प्रारम्भीक रुपमा भैरहेको मोतिया विन्दुको पनि समाधान हुन्छ ।

 

तपाईको प्रतिक्रिया